Thứ năm, 06/08/2020 | 05:08

Thứ năm, 06/08/2020 | 05:08

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 16:14 ngày 14/07/2020

Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 14/7/2020, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đồng chí Đào Minh Tú; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan NHNN Trung ương đồng chí Trần Việt Bắc; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương…
Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại hội  nghị
Theo ông Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động NHNN Trung ương ngày càng được nâng cao chất lượng cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng trong tình hình mới.
Số lượng đoàn viên Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đến ngày 30/6/2020 là 2.377 người, trong đó đoàn viên nữ 1.367 người (chiếm 57%).
Tình hình việc làm, tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động NHNN Trung ương nhìn chung ổn định, điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện tốt hơn, đời sống tinh thần được quan tâm đúng mức, đã động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn Ngành.
Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi công vụ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng và triển khai thực hiện việc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương (Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư)”.
Các cấp công đoàn đã cụ thể hoá chương trình, nội dung hành động phù hợp với thực tiễn tại đơn vị để thực hiện có hiệu quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia nghiên cứu, học tập và tự xây dựng chương trình hành động của bản thân theo từng chuyên đề học tập hàng năm.
Trao tặng cờ thi đua cho các CĐCS
Đặc biệt, mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính NHNN Trung ương và Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã thực hiện tốt, qua đó tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa các công đoàn với chuyên môn tại các đơn vị giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành về sử dụng tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tác phong làm việc, giờ giấc làm việc, trang phục, đeo thẻ, giao tiếp đều được nâng cao rõ nét, cơ quan, công sở, phòng làm việc đều khang trang, sạch đẹp, văn minh lịch sự.
Các cấp công đoàn đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế dân chủ cơ sở ngành Ngân hàng; xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn; 95% công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo đúng quy định (có công đoàn cơ sở Khối Dân Đảng không có thủ trưởng chuyên môn đồng cấp nên chưa có quy chế phối hợp); triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc của NHNN; Quy chế văn hoá công sở... góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hoá.
Trao tặng Bằng khen của CĐNHVN cho các tập thể, cá nhân
Công tác an sinh xã hội được Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên quan tâm, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn. Hầu hết các quỹ xã hội từ thiện Trung ương đến địa phương đều được các cấp công đoàn hưởng ứng tích cực như: Giúp đỡ các xã nghèo, địa phương khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giúp trẻ em mồ côi, tật nguyền, nhiễm chất độc da cam/dioxin; ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, tôn tạo di tích lịch sử, cách mạng của Ngành, ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19...
Bình quân hàng năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan NHNN Trung ương đã đóng góp, ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện từ 5 đến 6 ngày lương. Từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các công đoàn cơ sở đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện và tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đồng chí Đào Minh Tú nhấn mạnh: Các công đoàn cơ sở trực thuộc cần tiếp tục bám sát nội dung, chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ để triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn NHVN phù hợp với tình hình thực tiễn của Cơ quan NHNN Trung ương.
Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, vai trò và hình ảnh người cán bộ ngân hàng có văn hóa, đạo đức tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi vị trí công tác.
Chúc mừng các đ/c được bầu bổ sung vào BCH khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023
Triển khai tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, động viên đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành trong năm 2020 tiến tới trào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII năm 2020. Trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua “Cán bộ nói không với tiêu cực” gắn với thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử đối với cán bộ ngân hàng, đồng thời thực hiện tốt văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính.
Các cấp công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cũng cần quan tâm chăm lo quyền lợi của đoàn viên và người lao động, hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn của Cơ quan NHNN Trung ương. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài ngành, tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, vận động đoàn viên và người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn và Quỹ tinh nghĩa ngành ngân hàng…
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương. Vận động đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban cán sự Đảng NHNN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.
Triển khai tổ chức cuộc thi “Viết về đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử”; hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng, tổ chức văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, tennis, đội bóng đá, nghiên cứu xây dựng đề án thành lập câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ bơi theo nguyện vọng của đông đảo đoàn viên. Cùng với đó, chủ động tham gia với chuyên môn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên và người lao động ốm đau, hoàn cảnh gia đình khó khăn...
Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đồng chí Đào Minh Tú đã trao cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động phong trào.
Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan NHNN TW khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.
Thanh Thuỷ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 1
  • 1
  • 4
lên đầu trang