Thứ năm, 06/08/2020 | 05:07

Thứ năm, 06/08/2020 | 05:07

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 14:36 ngày 20/07/2020

Hội nghị giao ban các CĐCS Agribank khu vực Bắc Miền Trung

Ngày 18/7/2020, tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Agribank tổ chức Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở khu vực Bắc Miền Trung.
Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách công đoàn Agribank, các đ/c lãnh đạo Công đoàn Agribank cùng Giám đốc và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở khu vực Bắc Miền Trung.
Đ/c Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank phát biểu tại Hội nghị
06 tháng đầu năm 2020, trước tình hình kinh tế - xã hội trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các Công đoàn cơ sở trong khu vực bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Agribank, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động được chú trọng và nâng cao; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020”, theo Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2019 của Hội đồng thành viên Agribank. Kết quả có nhiều chi nhánh thực hiện đạt và vượt kế hoạch được giao như Thanh Hóa, Hà Tĩnh II, Nam Thanh Hóa, Bắc Thanh Hóa … Bên cạnh đó các hoạt động xã hội từ thiện được tăng cường, công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động được quan tâm; các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động nữ công được duy trì; tổ chức ký giao ước thi đua trong đoàn viên, người lao động. Với những cố gắng nỗ lực các Công đoàn cơ sở khu vực Bắc Miền Trung cùng hơn bốn nghìn đoàn viên, người lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả cao trong hoạt động công đoàn, tạo sự tin tưởng, môi trường lao động tốt để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, hăng say lao động, nỗ lực học tập, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu hoạt động kinh doanh đã đề ra…
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị bàn bạc đề ra phương hướng nhiệm vụ, những mục tiêu, các giải pháp thực hiện đến hết năm 2020; đó là tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Agribank lần thứ V; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, công tác tài chính, nữ công, an sinh xã hội, đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Agribank; tổ chức thành công Hội thao Agribank lần thứ IX trong khu vực theo kế hoạch số 54/NHNo-CĐ ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Agribank; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương cổ phần hóa Agribank, chế độ chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa tới toàn thể đoàn viên, người lao động; nâng cao tình đoàn kết trong đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn, góp phần cùng Agribank thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo.
Cũng tại Hội nghị Công đoàn Agribank triển khai công tác tổ chức Hội thao Agribank lần thứ IX theo kế hoạch số 54/NHNo-CĐ ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Agribank. Hội nghị nhất trí giao Chi nhánh Thanh Hóa Đăng cai Hội thao lần thứ IX khu vực Bắc Miền Trung, được dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2020.
Phát biểu tại đây, đ/c Phạm Hồ Bắc đánh giá cao kết quả mà các Công đoàn cơ sở trong khu vực đã đạt được, đồng thời ghi nhận và biểu dương các Công đoàn cơ sở cùng tập thể đoàn viên, người lao động trong khu vực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí tin tưởng rằng với bề dày truyền thống trong lao động và học tập, các Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động khu vực Bắc Miền Trung tiếp tục lao động, học tập, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, đóng góp sức mình cùng Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống tiếp tục giữ vững thương hiệu, xây dựng Agribank phát triển vững mạnh. Đồng thời  các Công đoàn cơ sở cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, tổ chức chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, tạo sân chơi lành mạnh, lý thú, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia; tổ chức thành công Hội thao lần thứ IX khu vực Bắc Miền Trung và chuẩn bị tham gia Hội thao Agribank lần thứ IX toàn hệ thống dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.
Đặng Thị Hồng
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 1
  • 0
  • 7
lên đầu trang