Thứ năm, 06/08/2020 | 05:10

Thứ năm, 06/08/2020 | 05:10

Chính sách - xã hội - thi đua

Cập nhật lúc 14:02 ngày 26/07/2020

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình biểu dương điển hình tiên tiến và sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 24/7/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Xưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Giám đốc NHNN Chi nhánh; đồng chí Vũ Thị Song Nguyệt, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể cán bộ, người lao động NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình.
Trong 5 năm qua, Ban giám đốc, BCH công đoàn Chi nhánh đã phối hợp phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề; tiến hành đánh giá, sơ tổng kết, khen thưởng, động viên kịp thời để nêu gương trong chi nhánh; việc xét khen thưởng đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp; thực hiện nghiêm túc các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức được các cấp khen thưởng.
Khen thưởng tập thể, cá nhân
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn và Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các báo cáo đã đánh giá được kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ; thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nửa nhiệm kỳ còn lại phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.
Đồng chí Vũ Thị Song Nguyệt, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn đã trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và thay mặt Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” năm 2019.
CĐCS NHNN HB
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 1
  • 3
  • 3
lên đầu trang