Thứ tư, 21/10/2020 | 23:53

Thứ tư, 21/10/2020 | 23:53

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 08:24 ngày 16/10/2020

Ngân hàng Sơn La triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

Ngày 15/10/2020, Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng quý IV năm 2020. Đ/c Cầm Văn Huấn – Giám đốc NHNN chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN, lãnh đạo của các phòng chuyên môn NHNN CN tỉnh, lãnh đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Hội nghị đã nghe báo cáo hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Theo như báo cáo, 9 tháng đầu năm tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh song hoạt động của ngành Ngân hàng vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi hoạt động của ngành, triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách về tiền tệ, dịch vụ ngân hàng. Hoạt động thanh toán thuận tiện, an toàn và hiệu quả, công tác thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều hình thức thanh toán tiện ích tiếp tục phát triển. Cung ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt cho các thành phần kinh tế trong tỉnh. Kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát nội bộ được tăng cường; phúc lợi, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 22.252 tỷ đồng, so với 31/12/2019 tăng 2.370 tỷ đồng, tốc độ tăng 11,92%; dư nợ tín dụng là 39.150 tỷ đồng. So với 31/12/2019 tăng 914 tỷ đồng, tốc độ tăng 2,39%.
Đặc biệt, ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… Kịp thời thực hiện chính sách về giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay, góp phần quan trọng vào thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, NHNN tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn và chỉ đạo các TCTD thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020: Tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác kho, quỹ tại các TCTD; thực hiện tốt về chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD và tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại TCTD, xử lý nợ xấu; nghiêm túc thực hiện quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại Thông tư số 01/2020/NHNN ngày 13/3/2020 của NHNNVN và các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các dự án, phương án sản suất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19; tăng cường kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNNVN về lãi suất huy động, lãi suất cho vay, phí dịch vụ và các quy định về kinh doanh vàng, ngoại tệ, các tỷ lệ an toàn trong hoạt động; tiếp tục thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội…; tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, tích cực triển khai các giải pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng xử lý rủi ro đúng theo quy định; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền.
Trần Hồng Nhung
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 5
  • 0
  • 7
lên đầu trang