Chủ nhật, 17/01/2021 | 07:22

Chủ nhật, 17/01/2021 | 07:22

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 09:52 ngày 17/11/2020

Từ năm 2021, cần lưu ý gì khi xây dựng thang lương, bảng lương cho NLĐ

Từ 2021, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp sẽ có những thay đổi so với Bộ Luật lao động 2012.
Từ 2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp có những thay đổi so với hiện tại.
Thứ nhất, doanh nghiệp khi xây dựng thang lương, bảng lương sẽ không còn xây dựng trên nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định.
Theo đó, Bộ Luật lao động 2019 đã bãi bỏ quy định về khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề là 5%, doanh nghiệp sẽ xây dựng thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi.
Hiện nay, pháp luật quy định khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải ít nhất 5%, với nguyên tắc này đã ảnh hưởng chính sách lương, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp.
Đa số doanh nghiệp đều xây dựng thang lương, bảng lương theo thâm niên, người có thâm niên càng lâu thì lương càng cao, do đó dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không muốn sử dụng người lao động có nhiều thâm niên vì trả lương quá cao nên tìm cách sa thải để tuyển dụng người lao động mới.
Có thể thấy, với sự thay đổi này, doanh nghiệp có thể tăng quyền tự chủ trong việc xây dựng thang lương, bảng lương, số bậc của bảng lương, thang lương sẽ do doanh nghiệp tự quyết định và khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương sẽ căn cứ vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi.
Đồng thời, khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm của bản thân.
Thứ hai, doanh nghiệp sẽ không gửi thang lương, bảng lương cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Theo quy định mới, khi xây dựng thang lương, bảng lương doanh nghiệp không cần xây dựng trên nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định.
Do đó, Bộ Luật lao động 2019 cũng bãi bỏ quy định về việc gửi thang lương, bảng lương cho cơ quan nhà nước về lao động cấp huyện (Phòng LĐTBXH) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sản xuất, kinh doanh.
Thứ ba, định mức lao động phải được áp dụng thử trước khi ban hành
Theo đó, mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
Có nghĩa, khi xây dựng xây dựng định mức lao động, doanh nghiệp phải áp dụng thử trước khi ban hành chính thức, đồng thời phải phù hợp với số đông người lao động.
Minh Phương (Báo Lao động)
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 0
  • 0
  • 4
  • 9
  • 5
  • 3
lên đầu trang