Thứ ba, 02/03/2021 | 23:27

Thứ ba, 02/03/2021 | 23:27

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:42 ngày 21/01/2021

Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 16/HD-TLĐ ngày 05/01/2021 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc “Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2021”; căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, ngày 19/01/2021, Công đoàn NHVN đã ban hành hướng dẫn số 31/HD-CĐNH về “Một số nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021”.
Theo đó, chủ đề hoạt động nữ công công đoàn năm 2021 là “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ”. Bên cạnh những nội dung trọng tâm công tác cần triển khai đến các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng để tổ chức thực hiện, Công đoàn NHVN còn dự kiến một số hoạt động trọng tâm cấp Công đoàn Ngành năm 2021.
Căn cứ hướng dẫn này, công đoàn các cấp nghiên cứu quán triệt, triển khai đến cán bộ, đoàn viên, người lao động nữ về chủ trương, định hướng hoạt động công tác nữ công công đoàn năm 2021 và thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lưu ý làm tốt công tác thông tin báo cáo như đã hướng dẫn.
Chi tiết văn bản tại đây

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 4
  • 4
  • 6
lên đầu trang