Thứ tư, 21/04/2021 | 21:13

Thứ tư, 21/04/2021 | 21:13

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 10:05 ngày 24/03/2021

Đoàn viên, người lao động Agribank thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2021), tháng 02/2021, Công đoàn Agribank phát động phong trào thi đua  “Người lao động Agribank đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021”.  
Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị diễn ra, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh có nhiều thách thức, cơ hội, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của mỗi đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống. Do vậy mỗi đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức lực, trí tuệ, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 14/01/2021 của Hội đồng thành viên Agribank.
Phát huy kết quả đạt được năm 2020, những tháng đầu năm 2021, các Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống, đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Agribank, Công đoàn Agribank phát động. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam.
Đoàn viên, người lao động thực hiện tốt cẩm nang văn hóa Agribank, hăng hái thi đua, tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh
Đồng hành cùng sự cố gắng nỗ lực của tập thể đoàn viên, người lao động; thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp đã hưởng ứng có hiệu quả phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn các cấp phát động, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia. Chủ động, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 14/01/2021 và Văn bản số 54/HĐTV-TĐKT ngày 03/02/2021 của Hội đồng thành viên Agribank đến toàn thể đoàn viên, người lao động.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động Agribank vượt qua khó khăn thách thức trong hoạt động kinh doanh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành về hoạt động tiền tệ, tín dụng và Ngân hàng.
Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Cụ thể hóa bằng các chương trình thi đua thiết thực; phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi, hưởng ứng các phong trào thi đua tại đơn vị.
Đoàn viên, người lao động Agribank chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19
Gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp, đổi mới phong cách giao dịch góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ được giao.
Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tinh thần kiên trì, quyết liệt, sáng tạo với nỗ lực và quyết tâm cao; thúc đẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác gắn với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.

CĐCS Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa thay mặt Công đoàn Agribank thăm hỏi, tặng quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện từng đơn vị; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, góp phần đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội khác. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Đoàn viên, người lao động Agribank nói không với tiêu cực”. Thực hiện nghiêm túc Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng.
Lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lạp Ngân hàng Việt Nam, mỗi đoàn viên, người lao động Agribank cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng Agribank quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.
                                                Đặng Thị Hồng
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 9
  • 1
  • 4
lên đầu trang