Thứ tư, 21/04/2021 | 22:11

Thứ tư, 21/04/2021 | 22:11

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 13:15 ngày 07/04/2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình cán bộ, đoàn viên tiêu biểu ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-TLĐ ngày 28/9/2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc “Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc g­iai đoạn 2016-2020” và trọng tâm công tác nữ công năm 2021, ngày 02/4/2021, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) ban hành kế hoạch số 336/KH-CĐNH v/v “Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CBĐVNLĐ tiêu biểu ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020”.
Hội nghị biểu dương gia đình cán bộ, đoàn viên tiêu biểu được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong toàn ngành Ngân hàng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai công tác gia đình trong thời gian tới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2021 và là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021).
Hội nghị biểu dương cấp Công đoàn Ngành dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6/2021 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ biểu dương khen thưởng, tôn vinh các gia đình cán bộ, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc ngành Ngân hàng giai đoạn 5 năm (2016-2020), nhằm tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn Ngành.
Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn NHVN căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện phù hợp. Lưu ý, đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu về Công đoàn NHVN trước ngày 05/5/2021.
Chi tiết văn bản tại đây.
Hà Phương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 8
  • 3
lên đầu trang