Thứ ba, 24/05/2022 | 23:21

Thứ ba, 24/05/2022 | 23:21

Chính sách - xã hội - thi đua

Cập nhật lúc 14:49 ngày 21/05/2021

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công đoàn NHVN họp xét khen thưởng năm 2020

Ngày 20/5/2021, Tại trụ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã họp xétkhen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
Tại cuộc họp,Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày báo cáo kết quả tổng hợp đề nghị khen thưởng và nêu ý kiến của Thường trực Hội đồng đối với khen thưởng toàn diện và khen thưởng chuyên đề chuyên đề cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2020 của 09 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 65 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; 09 Cụm thi đua Khối Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Tiếp đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá, biểu quyết và đề xuất khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020.
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Công đoàn Ngân hàng Việt Namđề nghị các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống nghiêm túc trong việc thực hiện đánh giá, tổng kết và đề nghị khen thưởng chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; nghiên cứu, đề xuất tăng số lượng khen thưởng toàn diện, đột xuất và chuyên đề nhằm khuyến khích, lan tỏa tinh thần thi đua, cống hiến trong đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động,nhất là đối với các đơn vị có các sự kiện đặc biệt trong năm./.
Ban Chính sách – Pháp luật
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 9
  • 3
  • 6
lên đầu trang