Thứ năm, 30/06/2022 | 11:20

Thứ năm, 30/06/2022 | 11:20

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:06 ngày 18/04/2022

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 08/4/2022, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Căn cứ Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước nêu trên, ngày 18/4/2022, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-CĐNH về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ban hành, Đại hội công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng được tiến hành trong năm 2023, cụ thể:    
- Đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn hành trước 31/5/2023 (những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có từ 200 công đoàn cấp cơ sở trở lên cho phép đại hội sớm hơn bắt đầu từ tháng 12/2022). Thời gian đại hội công đoàn cơ sở không quá 02 buổi (01 ngày).
- Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31/7/2023. Thời gian đại hội không quá 03 buổi (1,5 ngày).
- Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước 31/10/2023. Thời gian đại hội không quá 04 buổi (02 ngày).
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là cơ sở để ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn cấp mình phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.
Chi tiết Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ xem tại đây
Chi tiết Kế hoạch số 265/KH-CĐNH xem tại đây
BTC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 4
  • 6
  • 2
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
lên đầu trang