Chủ nhật, 29/03/2020 | 21:12

Chủ nhật, 29/03/2020 | 21:12

Gương tiêu biểu

Cập nhật lúc 10:20 ngày 06/12/2019

Ứng dụng sáng kiến để tăng hiệu quả công việc

Với nhiệm vụ được giao, chị Nguyễn Thị Thư, Phó chủ tịch CĐCS, Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ban lãnh đạo trong lĩnh vực Kế toán Thanh toán, đảm bảo mọi chứng từ đi đến được hạch toán chính xác, an toàn, kịp thời.
Chị Nguyễn Thị Thư
Chị cũng đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài sản, chi tiêu tài chính tiết kiệm, đúng chế độ; thường xuyên kiểm tra kinh phí giao khoán để chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan được thông suốt; phối hợp với các phòng liên quan thực hiện hiện mua sắm, thanh lý TSCĐ, công cụ lao động đúng quy định; thực hiện tốt công tác quyết toán niên độ hàng năm; Chủ động cân đối các chỉ tiêu, tham mưu với Ban lãnh đạo, lập xin bổ sung kinh phí; Lập kế hoạch thu nhập - chi phí quản lý, mua sắm, bảo dưỡng sửa chữa tài sản… theo quy định.
Ngoài ra, chị thực hiện quản lý kho quỹ an toàn; đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động thông suốt; thực hiện tốt kế hoạch thu chi tài chính, kinh phí Trung ương giao khoán hàng năm, thu đúng đủ, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả; Công tác mua sắm và thanh lý tài sản cố định, công cụ lao động thực hiện đúng quy trình, đúng theo chế độ; Chế độ thông tin báo cáo chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Tích cực nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch, giải pháp, các quy chế làm việc hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi nhánh, của các Ngân hàng trên địa bàn, được Hội đồng sáng kiến cơ sở công nhận.
Bên cạnh đó, là Uỷ viên BCH Chi bộ, Phó Chủ tịch CĐCS chị đã cùng với BCH CĐCS tổ chức triển khai các phong trào thi đua do tỉnh, ngành, công đoàn phát động đạt hiệu quả như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào TDTT; các hoạt động giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn…
Trong gia đình, chị tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tạo điều kiện cho chồng con học tập, công tác; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào tại nơi cư trú tổ chức; hàng năm đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Với những cố gắng của mình, 5 năm (2014-2018) qua chị đều được xếp loại Đảng viên và Công chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được công nhận đạt Đoàn viên công đoàn xuất sắc, Phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở. Được tặng 10 Giấy khen thành tích trong các phong trào thi đua hàng năm. Năm 2018, được BCH CĐCS đề nghị  CĐNHVN tặng bằng khen.
Đặc biệt, trong công việc, chị đã có nhiều sáng kiến cải tiến để giảm sức lao động của cán bộ, nhân viên trong đơn vị như năm 2015, chị xây dựng, ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Chi nhánh. Quy định chi tiết các khoản chi chi tiêu nội bộ của NHNN Chi nhánh Điện Biên theo quy định của pháp luật, của ngành và tình hình kinh phí được giao khoán của Chi nhánh. Quy định đã nâng cao hiểu biết của CBCC trong thực hiện các quy định của pháp luật, của ngành, của Chi nhánh trong quá trình công tác. Đảm bảo công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CB,CC và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Năm 2016, chị lại có sáng kiến nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành tại NHNN CN tỉnh Điện Biên. Sáng kiến đã phân quyền nhận văn bản đến tới văn thư phòng và tất cả các cán bộ trong phòng. Căn cứ vào nội dung của văn bản đến, trưởng phòng sẽ luân chuyển văn bản tới cán bộ nghiệp vụ chuyên môn  để thực hiện, nhưng các cán bộ còn lại của phòng vẫn nắm bắt kịp thời các văn bản mới liên quan đến nghiệp vụ  nhanh chóng, kịp thời. Hay giải pháp cải tiến quy trình lưu trữ, dữ liệu trên hệ thống máy chủ hàng ngày tại NHNN CN tỉnh Điện Biên. Việc lưu trữ dữ liệu hàng ngày được thực hiện hoàn toàn tự động (thay thế hình thức lưu trữ thủ công trước đây). Chương trình sẽ tự mở sổ ghi chép thời gian và các thông tin khác liên quan đễn công tác lưu trữ. Sáng kiến này đã giúp cho Cán bộ, công chức tiết kiệm thời gian khi phải lưu trữ thủ công hàng ngày vì từ các máy trạm đã được cài đặt File để tự động coppy lưu trữ đến hệ thống máy chủ.
Mới đây, thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội  trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ NH của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. Chị đã cùng các đồng nghiệp triển khai thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và có hiệu quả các văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách mới về thanh toán qua ngân hàng. Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả ASXH. Thực hiện việc trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp NS giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc; chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công và ngân hàng để áp dụng  việc định danh các khoản thu (mã giao dịch ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch điện tử. Tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả ASXH qua NH. Phối hợp giữa BHXH tỉnh trong việc chi trả lương, trợ cấp từ BHXH thông qua các dịch vụ thanh toán qua NH...
TT
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 8
  • 9
  • 0
  • 8
  • 6
  • 4
lên đầu trang