Thứ năm, 28/01/2021 | 21:33

Thứ năm, 28/01/2021 | 21:33

Gương tiêu biểu

Cập nhật lúc 14:08 ngày 06/02/2020

Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu về Ngành

Anh Vũ Xuân Thanh vốn là Trưởng phòng Website – Văn phòng NHNN; rồi làm Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử NHNN - Ban Truyền thông. Với nhiệm vụ được giao làm Thường trực Ban biên tập Website NHNN, anh đã tổ chức viết, biên tập, duyệt tin, bài để thông tin - tuyên truyền kịp thời, chính xác và đầy đủ về hoạt động tiền tệ- ngân hàng trên Website NHNN và các phương tiện thông tin đại chúng khác, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của NHNN. Anh đã thực hiện việc tổ chức viết, biên tập và duyệt khối lượng lớn tin, bài đăng trên Website NHNN (mỗi năm trên 2.500 tin, bài), góp phần định hướng dư luận đối với hoạt động tiền tệ - ngân hàng. Trong hoạt động chuyên môn, anh liên tục có nhiều sáng kiến, đổi mới, đưa hoạt động của Cổng thông tin điện tử NHNN dần trở thành kênh thông tin chínhcủa NHNN.
Anh Vũ Xuân Thanh
Không chỉ có vậy, anh Vũ Xuân Thanh đã hoàn thành việc làm đầu mối thu thập, tổng hợp, biên soạn cuốn sách Lịch sử ngành Ngân hàng, trình Ban cán sự Đảng NHNN duyệt và xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành; Hoàn thành việc biên soạn cuốn sách ảnh “Tình nghĩa ngành Ngân hàng với Trường Sa thân yêu”; Hoàn thành Đề án nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử NHNN (Website NHNN) giai đoạn I và II, đã được Thống đốc NHNN phê duyệt, đưa vào hoạt động, góp phần tăng cường công tác thông tin- tuyên truyền của NHNN. Tích cực nghiên cứu viết, biên tập tin, bài để thông tin - tuyên truyền về hoạt động tiền tệ- ngân hàng, chủ động viết bài phản ứng lại những thông tin có thể gây bất lợi cho Ngành, gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Website NHNN, Thời báo NH,Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ.
Khi chuyển sang làm Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Dự báo Thống kê, anh được giao tham mưu cho lãnh đạo Vụ về công tác tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng, đào tạo, xây dựng chương trình công tác của đơn vị; đầu mối tham gia ý kiến đối với các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các Dự thảo đề án do các đơn vị trong và ngoài Ngành gửi xin ý kiến; Là thành viên Tổ giúp việc về Ổn định – Tài chính...
Công việc mới, nhiệm vụ mới anh từng bước tham mưu cho lãnh đạo Vụ về công tác tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng, đào tạo, xây dựng chương trình công tác của đơn vị; nghiên cứu xây dựng “Tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị” của Vụ và Kinh nghiệm quốc tế về đổi mới công tác thống kê tiền tệ, trên cơ sở đó góp phần đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả công tác dự báo, thống kê tại NHNN; Hoàn thành việc xây dựng Sổ tay bảo vệ bí mật Nhà nước tại Vụ DBTK; Tích cực tham mưu cho lãnh đạo Vụ về tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án do các đơn vị gửi xin ý kiến; Đẩy mạnh việc triển khai công tác cải cách hành chính tại Vụ DBTK; Hoàn thành tốt việc đầu mối tổng hợp xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất của Vụ DBTK; Hoàn thành tốt việc đầu mối tổ chức các Hội thảo và họp của đơn vị; Hoàn thành tốt việc xây dựng các báo cáo của Chi bộ Vụ DBTK…
Bên cạnh đó, anh đã hoàn thành việc nghiên cứu viết Đề tài khoa học cấp ngành về xử lý khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực ngân hàng (được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi); Có bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia;Có bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2017; Tích cực nghiên cứu viết tin và bài về hoạt động tiền tệ, ngân hàng để đăng trên  Website của NHNN, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ và Tạp chí Ngân hàng... Tích cực thực hiện các công việc được giao là biên soạn cuốn sách Lịch sử ngành Ngân hàng. Hoàn thành việc dự thảo bài viết cho Hội thảo quốc gia về thống kê và ứng dụng tin học, được lựa chọn đăng vào kỷ yếu của Hội thảo; Bài viết về Hệ lụy của chính sách tiền tệ phi truyền thống được đăng tải tại kỷ yếu Hội thảo quốc tế.
Bên cạnh đó, anh Vũ Xuân Thanh cũng đã có một số sáng kiến nâng cao văn hóa công sở tại NHTW; Sáng kiến cải tiến, xây dựng Giao diện mới của Website NHNN để đáp ứng nhu cầu của công tác truyền thông; sáng kiến xây dựng quy trình viết, duyệt tin, bài đăng tải trên Website (dưới dạng lưu đồ) để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin – tuyên truyền... các sáng kiến của anh đã được Công đoàn NHTW trao giải cũng như được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và đưa vào vận hành thực tế./.
TT
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
lên đầu trang