Thứ năm, 06/08/2020 | 05:54

Thứ năm, 06/08/2020 | 05:54

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 10:46 ngày 27/07/2020

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn BIDV khóaV, lần thứ 6

Ngày 24/7/2020 tại thành phố Nha Trang, Công đoàn BIDV tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khoá V,  nhằm đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và thảo luận một số vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn tại cơ sở.
Tham dự Hội nghị có đ/c Trần Xuân Hoàng -Uỷ viên HĐQT, Chủ tịch CĐBIDV, đ/c Phan Huy Hoàng, Phó chủ tịch TT CĐBIDV cùng các đ/c là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn BIDV.
Ngay từ đầu năm, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, định hướng điều hành của NHNN tại chỉ thị số 01/CT-NHNN; Nghị quyết số 18/NQ-BIDV của HĐQT, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Công đoàn BIDV, với chủ đề hành động “Thi đua nước rút hoàn thành đề án tái cơ cấu 3 năm (2017-2020) và Kế hoạch kinh doanh 5 năm (2016-2020)”; Công đoàn BIDV tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động ĐV, NLĐ đồng lòng, chia sẻ với BIDV, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BIDV nói chung và các đơn vị nói riêng, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.  Mặc dù hoạt động kinh doanh của BIDV chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid 19, hạn hán, xâm nhập mặn… làm tăng trưởng tín dụng và thu từ hoạt động tín dụng giảm sút, dẫn đến lợi nhuận của BIDV thấp hơn so với kế hoạch đặt ra nhưng bằng nỗ lực của toàn thể ĐV, NLĐ BIDV và sự điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo nên hoạt động dịch vụ phi tín dụng, kinh doanh vốn có kết quả tốt; triển khai kịp thời các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đảm bảo hệ thống an toàn và đưa ra các gói sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ khách hàng; từng bước cải thiện quy trình, thể chế; thực hiện bổ nhiệm cán bộ cấp cao; triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với Hanabank…
Hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn BIDV phát động, các CĐCS đã cụ thể hóa và tổ chức thêm các phong trào gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị như: thi đua huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn dân cư; Thi đua phát triển tín dụng bán lẻ, SMES, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh; Thi đua tăng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng, cải thiện cơ cấu thu nhập, góp phần phát triển bền vững; Thi đua quản trị chi phí hiệu quả; Thi đua mở rộng nền khách hàng, phong trào chào bán trái phiếu tăng vốn của BIDV… Nội dung thi đua được cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đồng thời các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Phòng/Tổ tại Hội nghị người lao động, Hội nghị triển khai KHKD của đơn vị, Hội nghị bán lẻ, Hội nghị dịch vụ
Các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua, lao động, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và KHKD của BIDV 6 tháng đầu năm, Đến 30/06/2020, tổng tài sản đạt 1,42 triệu tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm, dư nợ tín dụng đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,3% so với đầu năm, huy động vốn đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 3,3% so với đầu năm, Lợi nhuận trước thuế riêng khối NHTM đạt 4.200 tỷ đồng, chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu của HĐQT.
Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của các ban chuyên môn Công đoàn. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị và gợi mở bổ sung thêm một số hoạt động như: tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chính sách tiền lương, an sinh xã hội, quyền lợi và trách nhiệm đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động, công tác giám sát, công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV….
Bế mạc hội nghị, đ/c Trần Xuân Hoàng đã đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đ/c Chủ tịch CĐCS khu vực, yêu cầu BCH Công đoàn BIDV tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, tập trung chỉ đạo các CĐCS triển khai một số chương trình hành động cụ thể như phát động các phong trào hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua kinh doanh sôi nổi; tuyên truyền giáo dục, định hướng cho người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của BIDV năm 2020; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, triển khai công tác kiểm tra giám sát tại CĐCS. Đ/c cũng yêu cầu các đ/c UV BCH được phân công nhiệm vụ phải làm tốt công việc của mình, thực hiện tốt vai trò làm đầu mối đề xuất triển khai các chương trình an sinh xã hội; làm tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động ...
 Công đoàn BIDV
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 6
  • 2
  • 5
lên đầu trang